Handelsbetingelser

 1. Indledning

Efter bestilling af dit sagsdokument udføres og leveres arbejdet af Familieambassaden ApS’ sagsbehandlere. Alle sagsbehandlere er uddannet cand.jur.

Nærværende forretningsbetingelser finder anvendelse på enhver bestilling/køb af dokumenter og rådgivning via TestaNemt.

 

 1. Bestilling af dokument og levering

Bestilling af et dokument foregår ved, at du udfylder formularen og følger trinene som vist på testanemt.dk. Når du har udfyldt formularen og bekræftet den, vil du modtage en bekræftelse på din bestilling via mail. Herefter påbegyndes arbejdet af sagsbehandleren og du vil inden for kort tid efter din bestilling blive kontaktet mhp. at aftale telefonmøde med den sagsbehandler, der udfærdiger dit dokument.

Under samtalen vil vores sagsbehandler stille dig en række spørgsmål, således at grundlaget for dit dokument sikres bedst muligt. Indenfor kort tid herefter vil du modtage dit dokument, samt evt. vejledning til notar samt faktura i din mail.

 

 1. Priser

Alle priser på testanemt.dk er i danske kroner og inklusive moms – men eksklusive gebyrer (til fx notar). Gebyr til notar udgør 300 kr., der skal betales ved underskrift af testamentet til notaren.

 

 1. Fortrydelsesret

Bestilling af dokumenter og rådgivning hos TestaNemt er omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret.

Som forbruger kan du inden 14 dage fortryde en aftale, der er indgået ved fjernsalg med nedenstående begrænsninger.

Du kan fortryde din bestilling indtil den telefoniske rådgivning er afsluttet, jf. Forbrugeraftalelovens § 18. Herefter er det ikke muligt at fortryde ordren, da tjenesteydelsen er afsluttet.

Ved bestilling modtager du en ordrebekræftelse, og du accepterer samtidig, at udarbejdelse af testamentet påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb.

Såfremt sagsbehandleren på telefonmødet eller senere vurderer, at dine privatlivsforhold ikke er egnede til at danne grundlag for en delvis automatiseret udarbejdelse af det pågældende dokument, vil du ikke blive opkrævet noget. Sagsbehandleren vil i sådanne tilfælde henvise dig til en af vores samarbejdsadvokater, der kan rådgive og bistå dig i den videre proces, såfremt du måtte ønske dette. Det er uforpligtende og advokaten er forpligtet til at oplyse dig pris på eventuel rådgivning og oprettelse af dokumenter inden opgaven påbegyndes.

 

 1. Ansvar

Udarbejdelsen af dit dokument er baseret på de faktiske oplysninger om dine privatlivsforhold, som du har afgivet overfor TestaNemt, såvel online som telefonisk. Du er selv ansvarlig for rigtigheden af de oplysninger, som du afgiver via bestillingsformularen og under telefonmødet med sagsbehandleren samt via mail.

Under telefonsamtalen vil vores sagsbehandler bede dig bekræfte de faktiske oplysninger, ligesom vi vil sikre os, at du har forstået indholdet af det dokument, som vi leverer til dig.

Vi forbeholder os i det konkrete tilfælde at anbefale, at et dokument ikke udarbejdes via vores løsning, men hos en advokat, såfremt dine privatlivsforhold måtte indikere et særligt behov herfor.

Samtidig med levering af dit dokument oplyser vi dig om det væsentligste indhold i dit dokument, og de umiddelbare juridiske konsekvenser heraf.

Ved modtagelse af det endelige dokument påhviler det dig at gennemgå dette for eventuelle misforståelser og fejl.

TestaNemt er i intet tilfælde ansvarlig for tab der overstiger dækningen på vores til enhver tid gældende ansvarsforsikring. Du kan se dækningens størrelse på vores hjemmeside www.testanemt.dk.

TestaNemt er alene ansvarlig for de umiddelbare juridiske konsekvenser af dit dokument, som er oplyst til dig i forbindelse med fremsendelsen af dit dokument.

TestaNemt er ikke ansvarlig for forsinkelse. Såfremt dit dokument ikke er leveret til dig inden 48 timer, og den manglende levering ikke skyldes forhold som du bærer risikoen for (din mail m.v.), kan du vælge at annullere aftalen indtil du måtte have modtaget dokumentet.

 

 1. Brug af cookies & Google Analytics

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller device for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i cookies på Testanemt.dk, og de kan ikke indeholde virus.

Formål med cookies på testanemt.dk:

 • Teknisk funktionalitet, så websitet kan huske dine indstillinger.
 • Trafikmåling, så TN ved, hvor mange der besøger testanemt.dk og kan dokumentere dette over for annoncører.
 • Målretning af annoncering, så TN kan vise dig de annoncer, TN tror er mest relevante, og hvor ofte den samme annonce vises.
 • Sitet anvender cookies fra følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

Google Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

 1. Behandling af personoplysninger

I forbindelse med udarbejdelsen af et dokument via TestaNemt indtaster du en række personoplysninger om eksempelvis dig selv og dine børn. Behandlingen af disse personoplysninger er omfattet af lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

Der henvises til TestaNemts privatlivspolitik som vedlægges sammen med nærværende forretningsbetingelser og som også kan findes på www.testanemt.dk/privatlivspolitik

 

 1. Lovvalg og værneting

Enhver tvist, der udspringer af dit køb af et dokument via testanemt.dk, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns Byret.

Du er velkommen til at kontakte os via mail [email protected] eller per telefon 7199 0559.

 

Senest opdateret den 12. december 2018