Opret ægtepagt

For at oprette en ægtepagt, som passer bedst muligt til jeres ønsker, stiller vi en række spørgsmål.
Besvarelsen tager typisk 5 min. og omhandler jeres krav og ønsker.

Ud fra de oplysninger I afgiver, og med udgangspunkt i data fra tidligere ægtepagter, for andre med samme ønsker, udarbejder vi jeres ægtepagt, så det passer til jeres situation.

Er I gift eller skal I giftes?

Er I gift eller skal I giftes?

Når man er eller skal giftes indgår man automatisk i et formuefællesskab. Formuefællesskabet er et udtryk for, at I som ægtefæller deler jeres samlede formue ligeligt imellem jer i tilfælde af, at ægteskabet ophører. Med en ægtepagt opretter I særeje, og I kan dermed ændre formuefællesskabet, så I har mulighed for at bestemme, hvordan jeres værdier deles i tilfælde af skilsmisse eller separation.

Vælg den situation der passer på dig

 • Vi er gift

 • Vi skal giftes

Har I tidligere oprettet en ægtepagt?

Har I allerede en ægtepagt?

Det er kun muligt at have én gyldig ægtepagt. Det er derfor vigtigt, at I angiver, hvis I allerede har en gældende ægtepagt. I tilfælde af, at I allerede har en ægtepagt, vil vi rådgive jer under vores telefonsamtale, så vi sikrer os, at den nye ægtepagt indeholder den type af særeje, som I ønsker fremover.

Vælg den situation der passer på dig

 • Vi har allerede en ægtepagt

 • Nej, vi har ikke oprettet en ægtepagt

Hvem skal have særeje?

Hvem skal have særeje?

Ved oprettelse af ægtepagt, skal det besluttes, hvem der skal have særeje, og hvilken type af særeje, der skal være gældende.

Først skal I tage stilling til, om det kun er én af jer, der skal have særeje, eller om I ønsker, at I begge skal have særeje.

Vælger I, at begge parter skal have særeje, har I mulighed for at angive, om der skal være særeje på alle genstande og aktiver, eller blot enkelte dele for begge parters vedkommende.

Vælger I, at kun én af jer skal have særeje, har I mulighed for an angive, om der skal være tale om bestemte genstande eller aktiver, eller om der skal være særeje på alt, hvad den pågældende part ejer før, under og efter ægteskabets indgåelse.

Vælg den situation der passer på dig

 • Begge skal have særeje

 • Jeg skal have særeje

 • Min partner skal have særeje

Skal der være særeje på alt eller kun enkelte aktiver?

Hvad skal særejet gælde?

Hvis I ønsker, at der skal gælde særeje på alt, hvad I ejer, får eller medbringer i ægteskabet, skal I vælge ”Der skal være særeje på alt”.

Ønsker I, at der skal gælde særeje på bestemte genstande eller aktiver (eks. virksomhed, sommerhus, bil, båd, kunst, smykker osv.), så skal I vælge ”Der skal være særeje på enkelte aktiver”, hvorefter I får mulighed for at angive, hvilke genstande og aktiver, I ønsker særeje på. De specificerede genstande og aktiver vil blive gennemgået under rådgivningen, så I er sikre på, at de er beskrevet korrekt.

Vælg den situation der passer på dig

 • Der skal være særeje på alt

 • Der skal være særeje på enkelte aktiver

Skal det være fuldstændigt eller kombination?

Ønsker I fuldstændig særeje eller kombinationssæreje?

Valg af særejetype giver jer mulighed for at tage stilling til, hvornår og i hvilke sammenhæng særejet skal gælde.

Hvis I ønsker, at særejet skal gælde i tilfælde af både skilsmisse og dødsfald, så skal I vælge ”Fuldstændig særeje”

Hvis I ønsker, at særejet kun skal gælde i tilfælde af skilsmisse, skal I vælge kombinationssæreje. I tilfælde af dødsfald, vil kombinationssæreje betyde, at afdødes særeje overgår til fælles formue, og den efterladtes særeje overgår til fuldstændigt særeje.

I vil blive rådgivet om konsekvenserne af de forskellige særejeformer under rådgivningsmødet, så det valg I træffer nu er blot med til at sikre, at vores jurister kan målrette deres rådgivning til jeres situation på bedst mulig vis.

Vælg den situation der passer på dig

 • Fuldstændig

 • Kombination

Vælg venligst en mulighed ovenfor
Tak for dine svar - Du er næsten i mål!

Du bliver ringet op af en af vores jurister inden for 48 timer. Sammen færdiggør I dit testamente eller ægtepagt, og sikrer, at dokumentet lever op til dine ønsker.

Når du har udfyldt dine kontaktoplysninger nedenfor, kan du angive dit ønskede tidspunkt for rådgivningen. Vi sørger for at ringe dig op, når det passer dig.

Vi har rådgiveransvaret. En af de store fordele ved et testamente eller ægtepagt hos Testanemt i forhold til mange af vores konkurrenter er, at vi bærer ansvaret for, at oplysningerne i dit testamente eller ægtepagt er korrekte. Du er sikret gyldigheden af dokumentet – vi sender ikke kun et udkast.

Du betaler først, når du har modtaget dit dokument fra os.

Dine aktiver Udfyld informationerne nedenfor
Fjern aktiv
Angiv hvilke aktiver
Din partners enkelte aktiver Udfyld informationerne nedenfor
Fjern aktiv
Angiv hvilke aktiver
Personlige informationer Udfyld informationerne nedenfor

Du betaler først, når du har modtaget din færdige ægtepagt

3.995,00 kr.
Accepter vores betingelser
Jeg har læst og accepterer handelsbetingelserne. Jeg giver mit udtrykkelige samtykke til, at udarbejdelse af testamentet påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb.