“Jeg tror egentlig ikke, at jeg havde overvejet, hvor meget tryghed det giver”
Janne Kolling, dobbelt OL guldvinder

Opret testamente

For at starte oprettelsen af dit testamente stiller vi en række spørgsmål. Besvarelsen tager typisk 5 min., og omhandler dine familieforhold og dit familiemønster.

Ud fra de oplysninger du giver og efterfølgende telefonisk rådgivning, udarbejder vi dit testamente.

Først når du har modtaget dit testamente, betaler du for det.

Hvad er dine familieforhold?

Dine familieforhold har betydning for arvens fordeling

Arven efter dig bliver fordelt forskelligt, afhængig af om du er gift, samlevende eller enlig. Med et testamente kan du bestemme, hvem der skal arve dig.

Vælg den situation der passer på dig

 • Enlig

  Enlig

  Som enlig uden testamente går din arv automatisk til dine nærmeste pårørende, medmindre du har børn. Ønsker du at din arv skal gå til andre, skal du oprette et testamente.

 • Samlevende

  Samlevende

  Samlevende arver ikke hinanden, medmindre I opretter et testamente. Med et testamente sikrer du, at fordelingen af dine værdier sker efter dine ønsker.

 • Ægtefælle

  Ægtefælle

  Er du gift, kan du med et testamente både sikre din ægtefælle og jeres eventuelle børn i tilfælde af, at du skulle gå bort først.

Har du børn?

Børn arver automatisk

Dine arveforhold er forskellige alt afhængigt af, om du har børn eller ikke har børn. Angiv det forhold, der passer til din situation.

Vælg den situation der passer på dig

 • Ingen børn

  Ingen børn

  Er du enlig uden børn, vil der ikke være nogen tvangsarvinger til de værdier, du efterlader dig. Arven går derfor automatisk til dine nærmeste pårørende. Med et testamente tager du stilling til, hvem der skal arve og hvad der skal arves.

 • Børn

  Børn

  Er du enlig med børn, vil de værdier, som du efterlader dig, automatisk arves af dine børn. Med et testamente har du mulighed for at tage stilling til, hvem der skal overtage forældrerollen, særeje, hvilke genstande der skal arves af hvem, og hvor meget der skal arves.

Har I børn?

Børn arver automatisk

Som samlevende arver I ikke automatisk hinanden, uanset hvor længe I har boet sammen. Med et testamente kan du tage stilling til fordeling af din arv, og hvem der arver hvad.

Vælg den situation der passer på dig

 • Ingen børn

  Ingen børn

  Er du samlevende uden børn, vil der ikke være nogen tvangsarvinger til de værdier, du efterlader dig. Arven går derfor automatisk til dine nærmeste pårørende. Med et testamente kan du bl.a. sikre, at din samlever arver dig.

 • Børn

  Børn

  Som samlevende med børn er det vigtigt at tage stilling til, hvordan arven skal fordeles. Uden et testamente vil førstafdødes børn arve alt – uanset om det er fællesbørn eller særbørn. Med et testamente bestemmer du over fordelingen af din arv.

Har I børn?

Børn arver automatisk

Har I børn, kan du med et testamente sikre en passende fordeling af arven.

Vælg den situation der passer på dig

 • Ingen børn

  Ingen børn

  Hvis ingen af jer har børn, vil arven som udgangspunkt gå til din ægtefælle. Ønsker du en anden fordeling af din arv, så skal du lave et testamente.

 • Børn

  Børn

  Hvis I har børn sammen eller hver for sig, kan du med et testamente tage stilling til fordelingen af dine værdier mellem din ægtefælle og dine/jeres børn. Som udgangspunkt er det din ægtefælle, der arver den ene halvdel og dine børn, der arver den anden halvdel til deling.

Har I børn sammen?

Dine, mine og vores børn

Hvis I har fællesbørn, har det betydning for dine muligheder, når du fordeler din arv. Tag stilling med et testamente.

Vælg den situation der passer på dig

 • Kun fælles børn

  Kun fælles børn

  Har I fællesbørn, har du mulighed for at oprette et såkaldt ”udvidet samlevertestamente”, hvilket gør det muligt at tildele 87,5% af den værdi, som du måtte efterlade.

 • Dine, mine og vores børn

  Dine, mine og vores børn

  Der er flere forhold, der gør sig gældende, alt efter om I har børn fra tidligere forhold, kun den ene part har børn, eller I har eller venter fællesbarn. Du kan specificere jeres situation i næste step.

Har I børn sammen?

Dine, mine og vores børn

Som udgangspunkt arver alle dine børn ligeligt uanset, om de er fælles eller særbørn. Angiv nedenfor om I kun har fælles børn eller dine, mine og vores børn.

Vælg den situation der passer på dig

 • Kun fælles børn

  Kun fælles børn

  Har I kun fællesbørn, vil det som udgangspunkt være din ægtefælle der arver halvdelen af dine værdier og jeres børn den anden halvdel. Med et testamente, kan du tage stilling til, hvem der skal arve hvad.

 • Dine, mine og vores børn

  Dine, mine og vores børn

  Der er flere forhold, der gør sig gældende, alt efter om I har børn fra tidligere forhold, kun den ene part har børn, I har børn fra tidligere forhold, eller I har eller venter fællesbarn. Du kan specificere jeres situation i næste step.

Børn arver efter deres mor eller far – med mindre andet er aftalt i et testamente.

 

For at kunne yde den mest præcise rådgivning, har vi brug for at vide om I har fællesbørn, særbørn eller begge dele. Angiv jeres situation og så vil vores jurister gennemgå dine muligheder under rådgivningen. Som udgangspunkt vil dine børn arve dig. Ønsker du at sikre din samlever, så skal du oprette et testamente.

Vælg den situation der passer på dig

 • Begge har særbørn

 • Én har særbørn

 • Fælles og særbørn

Børn arver efter deres mor eller far – med mindre andet er aftalt i et testamente.

 

For at kunne yde den mest præcise rådgivning, har vi brug for at vide om I har fællesbørn, særbørn eller begge dele. Angiv jeres situation og så vil vores jurister gennemgå dine muligheder under rådgivningen.

Vælg den situation der passer på dig

 • Begge har særbørn

 • Én har særbørn

 • Fælles og særbørn

Skal børnene arve lige meget alle sammen, eller skal de kun arve efter deres forælder?

Hvis alle børn skal arve efter dig – inkl. din partners børn – skal det skrives ind i testamentet

Det er vigtigt at tage stilling til, hvordan du ønsker arven fordelt. Angiv den arvefordeling, der passer til dine ønsker – vores jurist vil hjælpe dig med at træffe dit endelige valg under rådgivningen

Vælg den situation der passer på dig

 • Børnene skal kun arve fra hver deres forælder

  Ønsker du, at dine egne børn skal arve dine værdier? Vores jurist vil gennemgå dine muligheder sammen med dig under rådgivningen, så du er sikker på, at du træffer de rigtige valg for dig og dine børn.

 • Alle børn skal arve lige meget

  Ønsker du, at alle jeres børn (særbørn og fællesbørn) skal arve ligeligt? Vores jurist vil sætte dig ind i, hvad dette helt præcist betyder. Du binder dig ikke, hvis du vælger dette svar nu.

Skal børnene arve lige meget alle sammen, eller skal de kun arve efter deres forælder?

Hvis alle børn skal arve efter dig – inkl. din ægtefælles børn – skal det skrives ind i testamentet

Det er vigtigt at tage stilling til, hvordan du ønsker arven fordelt. Angiv den arvefordeling, der passer til dine ønsker – vores jurist vil hjælpe dig med at træffe dit endelige valg under rådgivningen

Vælg den situation der passer på dig

 • Børnene skal arve fra hver deres forælder

  Ønsker du, at dine egne børn skal arve dine værdier? Vores jurist vil gennemgå dine muligheder sammen med dig under rådgivningen, så du er sikker på, at du træffer de rigtige valg for dig og dine børn.

 • Alle børn skal arve lige meget

  Ønsker du, at alle jeres børn (særbørn og fællesbørn) skal arve ligeligt? Vores jurist vil sætte dig ind i, hvad dette helt præcist betyder. Du binder dig ikke, hvis du vælger dette svar nu.

Vælg venligst en mulighed ovenfor
Tak for dine svar - Du er næsten i mål!

Du bliver ringet op af en af vores jurister inden for 48 timer. Sammen færdiggør I dit testamente eller ægtepagt, og sikrer, at dokumentet lever op til dine ønsker.

Når du har udfyldt dine kontaktoplysninger nedenfor, kan du angive dit ønskede tidspunkt for rådgivningen. Vi sørger for at ringe dig op, når det passer dig.

Vi har rådgiveransvaret. En af de store fordele ved et testamente eller ægtepagt hos Testanemt i forhold til mange af vores konkurrenter er, at vi bærer ansvaret for, at oplysningerne i dit testamente eller ægtepagt er korrekte. Du er sikret gyldigheden af dokumentet – vi sender ikke kun et udkast.

Du betaler først, når du har modtaget dit dokument fra os.

Personlige informationer Udfyld informationerne nedenfor
Dine/jeres børns navne Udfyld informationerne nedenfor
Fjern
Tilføj flere børn

Du betaler først, når du har modtaget dit færdige testamente

2.995,00 kr.
Accepter vores betingelser
Jeg har læst og accepterer handelsbetingelserne. Jeg giver mit udtrykkelige samtykke til, at udarbejdelse af testamentet påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb.