“Jeg tror egentlig ikke, at jeg havde overvejet, hvor meget tryghed det giver”
Janne Kolling, dobbelt OL guldvinder

Opret testamente og ægtepagt

Du vil blive bedt om at svare på en række spørgsmål, som vores jurister vil bruge til at danne rammerne for dit testamente og ægtepagt.

Når du har gennemgået spørgeskemaerne, vil du blive ringe op og rådgivet af vores jurister. Sammen færdiggør I dit testamentet og ægtepagt efter dine ønsker.

Hvad er dine familieforhold?

Dine familieforhold har betydning for arvens fordeling

Arven efter dig bliver fordelt forskelligt, afhængig af om du er gift, samlevende eller enlig. Med et testamente kan du bestemme, hvem der skal arve dig.

Vælg den situation der passer på dig

 • Enlig

  Enlig

  Som enlig uden testamente går din arv automatisk til dine nærmeste pårørende, medmindre du har børn. Ønsker du at din arv skal gå til andre, skal du oprette et testamente.

 • Samlevende

  Samlevende

  Samlevende arver ikke hinanden, medmindre I opretter et testamente. Med et testamente sikrer du, at fordelingen af dine værdier sker efter dine ønsker.

 • Ægtefælle

  Ægtefælle

  Er du gift, kan du med et testamente både sikre din ægtefælle og jeres eventuelle børn i tilfælde af, at du skulle gå bort først.

Har du børn?

Børn arver automatisk

Dine arveforhold er forskellige alt afhængigt af, om du har børn eller ikke har børn. Angiv det forhold, der passer til din situation.

Vælg den situation der passer på dig

 • Ingen børn

  Ingen børn

  Er du enlig uden børn, vil der ikke være nogen tvangsarvinger til de værdier, du efterlader dig. Arven går derfor automatisk til dine nærmeste pårørende. Med et testamente tager du stilling til, hvem der skal arve og hvad der skal arves.

 • Børn

  Børn

  Er du enlig med børn, vil de værdier, som du efterlader dig, automatisk arves af dine børn. Med et testamente har du mulighed for at tage stilling til, hvem der skal overtage forældrerollen, særeje, hvilke genstande der skal arves af hvem, og hvor meget der skal arves.

Har I børn?

Børn arver automatisk

Som samlevende arver I ikke automatisk hinanden, uanset hvor længe I har boet sammen. Med et testamente kan du tage stilling til fordeling af din arv, og hvem der arver hvad.

Vælg den situation der passer på dig

 • Ingen børn

  Ingen børn

  Er du samlevende uden børn, vil der ikke være nogen tvangsarvinger til de værdier, du efterlader dig. Arven går derfor automatisk til dine nærmeste pårørende. Med et testamente kan du bl.a. sikre, at din samlever arver dig.

 • Børn

  Børn

  Som samlevende med børn er det vigtigt at tage stilling til, hvordan arven skal fordeles. Uden et testamente vil førstafdødes børn arve alt – uanset om det er fællesbørn eller særbørn. Med et testamente bestemmer du over fordelingen af din arv.

Har I børn?

Børn arver automatisk

Har I børn, kan du med et testamente sikre en passende fordeling af arven.

Vælg den situation der passer på dig

 • Ingen børn

  Ingen børn

  Hvis ingen af jer har børn, vil arven som udgangspunkt gå til din ægtefælle. Ønsker du en anden fordeling af din arv, så skal du lave et testamente.

 • Børn

  Børn

  Hvis I har børn sammen eller hver for sig, kan du med et testamente tage stilling til fordelingen af dine værdier mellem din ægtefælle og dine/jeres børn. Som udgangspunkt er det din ægtefælle, der arver den ene halvdel og dine børn, der arver den anden halvdel til deling.

Har I børn sammen?

Dine, mine og vores børn

Hvis I har fællesbørn, har det betydning for dine muligheder, når du fordeler din arv. Tag stilling med et testamente.

Vælg den situation der passer på dig

 • Kun fælles børn

  Kun fælles børn

  Har I fællesbørn, har du mulighed for at oprette et såkaldt ”udvidet samlevertestamente”, hvilket gør det muligt at tildele 87,5% af den værdi, som du måtte efterlade.

 • Dine, mine og vores børn

  Dine, mine og vores børn

  Der er flere forhold, der gør sig gældende, alt efter om I har børn fra tidligere forhold, kun den ene part har børn, eller I har eller venter fællesbarn. Du kan specificere jeres situation i næste step.

Har I børn sammen?

Dine, mine og vores børn

Som udgangspunkt arver alle dine børn ligeligt uanset, om de er fælles eller særbørn. Angiv nedenfor om I kun har fælles børn eller dine, mine og vores børn.

Vælg den situation der passer på dig

 • Kun fælles børn

  Kun fælles børn

  Har I kun fællesbørn, vil det som udgangspunkt være din ægtefælle der arver halvdelen af dine værdier og jeres børn den anden halvdel. Med et testamente, kan du tage stilling til, hvem der skal arve hvad.

 • Dine, mine og vores børn

  Dine, mine og vores børn

  Der er flere forhold, der gør sig gældende, alt efter om I har børn fra tidligere forhold, kun den ene part har børn, I har børn fra tidligere forhold, eller I har eller venter fællesbarn. Du kan specificere jeres situation i næste step.

Børn arver efter deres mor eller far – med mindre andet er aftalt i et testamente.

 

For at kunne yde den mest præcise rådgivning, har vi brug for at vide om I har fællesbørn, særbørn eller begge dele. Angiv jeres situation og så vil vores jurister gennemgå dine muligheder under rådgivningen. Som udgangspunkt vil dine børn arve dig. Ønsker du at sikre din samlever, så skal du oprette et testamente.

Vælg den situation der passer på dig

 • Begge har særbørn

 • Én har særbørn

 • Fælles og særbørn

Børn arver efter deres mor eller far – med mindre andet er aftalt i et testamente.

 

For at kunne yde den mest præcise rådgivning, har vi brug for at vide om I har fællesbørn, særbørn eller begge dele. Angiv jeres situation og så vil vores jurister gennemgå dine muligheder under rådgivningen.

Vælg den situation der passer på dig

 • Begge har særbørn

 • Én har særbørn

 • Fælles og særbørn

Skal børnene arve lige meget alle sammen, eller skal de kun arve efter deres forælder?

Hvis alle børn skal arve efter dig – inkl. din partners børn – skal det skrives ind i testamentet

Det er vigtigt at tage stilling til, hvordan du ønsker arven fordelt. Angiv den arvefordeling, der passer til dine ønsker – vores jurist vil hjælpe dig med at træffe dit endelige valg under rådgivningen

Vælg den situation der passer på dig

 • Børnene skal kun arve fra hver deres forælder

  Ønsker du, at dine egne børn skal arve dine værdier? Vores jurist vil gennemgå dine muligheder sammen med dig under rådgivningen, så du er sikker på, at du træffer de rigtige valg for dig og dine børn.

 • Alle børn skal arve lige meget

  Ønsker du, at alle jeres børn (særbørn og fællesbørn) skal arve ligeligt? Vores jurist vil sætte dig ind i, hvad dette helt præcist betyder. Du binder dig ikke, hvis du vælger dette svar nu.

Skal børnene arve lige meget alle sammen, eller skal de kun arve efter deres forælder?

Hvis alle børn skal arve efter dig – inkl. din ægtefælles børn – skal det skrives ind i testamentet

Det er vigtigt at tage stilling til, hvordan du ønsker arven fordelt. Angiv den arvefordeling, der passer til dine ønsker – vores jurist vil hjælpe dig med at træffe dit endelige valg under rådgivningen

Vælg den situation der passer på dig

 • Børnene skal arve fra hver deres forælder

  Ønsker du, at dine egne børn skal arve dine værdier? Vores jurist vil gennemgå dine muligheder sammen med dig under rådgivningen, så du er sikker på, at du træffer de rigtige valg for dig og dine børn.

 • Alle børn skal arve lige meget

  Ønsker du, at alle jeres børn (særbørn og fællesbørn) skal arve ligeligt? Vores jurist vil sætte dig ind i, hvad dette helt præcist betyder. Du binder dig ikke, hvis du vælger dette svar nu.

Vælg venligst en mulighed ovenfor
Tak for dine svar

Vi har nu, hvad vi skal bruge for at danne rammerne for dit testamente. På næste side vil du blive bedt om at svare på spørgsmål i forbindelse med din ægtepagt samt indtaste dine kontaktinformationer, så vi kan kontakte dig i forbindelse med den telefoniske rådgivning.

Personlige informationer Udfyld informationerne nedenfor
Dine/jeres børns navne Udfyld informationerne nedenfor
Fjern
Tilføj flere børn

Du betaler først, når du har modtaget dit færdige testamente

2.995,00 kr.
Accepter vores betingelser
Jeg har læst og accepterer handelsbetingelserne. Jeg giver mit udtrykkelige samtykke til, at udarbejdelse af testamentet påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb.
Videre til ægtepagt Tilbage til Testamentet
Er I gift eller skal I giftes?

Er I gift eller skal I giftes?

Når man er eller skal giftes indgår man automatisk i et formuefællesskab. Formuefællesskabet er et udtryk for, at I som ægtefæller deler jeres samlede formue ligeligt imellem jer i tilfælde af, at ægteskabet ophører. Med en ægtepagt opretter I særeje, og I kan dermed ændre formuefællesskabet, så I har mulighed for at bestemme, hvordan jeres værdier deles i tilfælde af skilsmisse eller separation.

Vælg den situation der passer på dig

 • Vi er gift

 • Vi skal giftes

Har I tidligere oprettet en ægtepagt?

Har I allerede en ægtepagt?

Det er kun muligt at have én gyldig ægtepagt. Det er derfor vigtigt, at I angiver, hvis I allerede har en gældende ægtepagt. I tilfælde af, at I allerede har en ægtepagt, vil vi rådgive jer under vores telefonsamtale, så vi sikrer os, at den nye ægtepagt indeholder den type af særeje, som I ønsker fremover.

Vælg den situation der passer på dig

 • Vi har allerede en ægtepagt

 • Nej, vi har ikke oprettet en ægtepagt

Hvem skal have særeje?

Hvem skal have særeje?

Ved oprettelse af ægtepagt, skal det besluttes, hvem der skal have særeje, og hvilken type af særeje, der skal være gældende.

Først skal I tage stilling til, om det kun er én af jer, der skal have særeje, eller om I ønsker, at I begge skal have særeje.

Vælger I, at begge parter skal have særeje, har I mulighed for at angive, om der skal være særeje på alle genstande og aktiver, eller blot enkelte dele for begge parters vedkommende.

Vælger I, at kun én af jer skal have særeje, har I mulighed for an angive, om der skal være tale om bestemte genstande eller aktiver, eller om der skal være særeje på alt, hvad den pågældende part ejer før, under og efter ægteskabets indgåelse.

Vælg den situation der passer på dig

 • Begge skal have særeje

 • Jeg skal have særeje

 • Min partner skal have særeje

Skal der være særeje på alt eller kun enkelte aktiver?

Hvad skal særejet gælde?

Hvis I ønsker, at der skal gælde særeje på alt, hvad I ejer, får eller medbringer i ægteskabet, skal I vælge ”Der skal være særeje på alt”.

Ønsker I, at der skal gælde særeje på bestemte genstande eller aktiver (eks. virksomhed, sommerhus, bil, båd, kunst, smykker osv.), så skal I vælge ”Der skal være særeje på enkelte aktiver”, hvorefter I får mulighed for at angive, hvilke genstande og aktiver, I ønsker særeje på. De specificerede genstande og aktiver vil blive gennemgået under rådgivningen, så I er sikre på, at de er beskrevet korrekt.

Vælg den situation der passer på dig

 • Der skal være særeje på alt

 • Der skal være særeje på enkelte aktiver

Skal det være fuldstændigt eller kombination?

Ønsker I fuldstændig særeje eller kombinationssæreje?

Valg af særejetype giver jer mulighed for at tage stilling til, hvornår og i hvilke sammenhæng særejet skal gælde.

Hvis I ønsker, at særejet skal gælde i tilfælde af både skilsmisse og dødsfald, så skal I vælge ”Fuldstændig særeje”

Hvis I ønsker, at særejet kun skal gælde i tilfælde af skilsmisse, skal I vælge kombinationssæreje. I tilfælde af dødsfald, vil kombinationssæreje betyde, at afdødes særeje overgår til fælles formue, og den efterladtes særeje overgår til fuldstændigt særeje.

I vil blive rådgivet om konsekvenserne af de forskellige særejeformer under rådgivningsmødet, så det valg I træffer nu er blot med til at sikre, at vores jurister kan målrette deres rådgivning til jeres situation på bedst mulig vis.

Vælg den situation der passer på dig

 • Fuldstændig

 • Kombination

Vælg venligst en mulighed ovenfor
Tak for dine svar - Du er næsten i mål!

Du bliver ringet op af en af vores jurister inden for 48 timer. Sammen færdiggør I dit testamente eller ægtepagt, og sikrer, at dokumentet lever op til dine ønsker.

Når du har udfyldt dine kontaktoplysninger nedenfor, kan du angive dit ønskede tidspunkt for rådgivningen. Vi sørger for at ringe dig op, når det passer dig.

Vi har rådgiveransvaret. En af de store fordele ved et testamente eller ægtepagt hos Testanemt i forhold til mange af vores konkurrenter er, at vi bærer ansvaret for, at oplysningerne i dit testamente eller ægtepagt er korrekte. Du er sikret gyldigheden af dokumentet – vi sender ikke kun et udkast.

Du betaler først, når du har modtaget dit dokument fra os.

Dine aktiver Udfyld informationerne nedenfor
Fjern aktiv
Angiv hvilke aktiver
Din partners enkelte aktiver Udfyld informationerne nedenfor
Fjern aktiv
Angiv hvilke aktiver
Personlige informationer Udfyld informationerne nedenfor

Du betaler først, når du har modtaget dit færdige testamente og ægtepagt

5.990,00 kr.
Accepter vores betingelser
Jeg har læst og accepterer handelsbetingelserne. Jeg giver mit udtrykkelige samtykke til, at udarbejdelse af testamentet påbegyndes inden fortrydelsesfristens udløb.